ประเภทรถ
รถจักรยานยนต์ ที่ภาษีขาดเกิน 1 ปี รถอายุครบ 5 ปี หรือจะต่อภาษีปีที่ 6 ต้องนำรถไปตรวจสภาพที่ตรอ. ก่อนต่อภาษี

พรบ. เป็น กรมฯ-อิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้

พรบ. เป็น กรมฯ-อิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้

  1. รับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะ 376 บาท (1 ปี)
  2. จักรยานยนต์ไฟฟ้า 323 บาท (1 ปี)

พรบ. เป็น กรมฯ-อิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้

  1. เลือกความคุ้มครอง 1 - 5 ปี
  2. รับจ้าง/ให้เช่า/สาธารณะ 430 บาท (1 ปี)

พรบ. เป็น กรมฯ-อิเล็กทรอนิกส์ ใช้งานผ่านเว็บไซต์ได้